Meisje met zelfportret. :)

Meisje met zelfportret. :)

 

WIN! WIN! WIN!

Ook fan van ons gloednieuwe ‘bewaarboek voor tekeningen’?

Wel dan hebben wij goed nieuws! Je kan nu je eigen exemplaar winnen!
Wat moet je doen?

  • Like onze Facebookpagina (https://www.facebook.com/studiomaria.be/)

  • Deel een foto van een zelfportret gemaakt door jouw zoon, dochter, kleinkind, buurmeisje, neefje, nichtje,… En tag Studio Maria in je post. Vergeet je post niet openbaar te zetten, anders kunnen we hem niet zien.

  • Wij verzamelen alle inzendingen en laten een onschuldige kinderhand de gelukkige winnaar trekken.

  • De wedstrijd loopt vanaf donderdag 21 februari 18.00u tot en met donderdag 28 februari 18.00u.

  • We maken de winnaar begin maart bekend!

ACTIEVOORWAARDEN:

1. De organisator van deze wedstrijd is het Studio Maria BVBA.

2. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan een winactie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per kind is slechts één deelname geldig. Studio Maria behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.

3. Deelname staat open voor personen, die wonen in België of Nederland en die bij deelname minimaal 18 jaar zijn. Als de deelnemer niet zelf de ouder of voogd van het kind is, moet hij/zij kunnen bewijzen deel te nemen aan de wedstrijd met toestemming van de ouders van het kind.

4. De winnaar heeft drie dagen de tijd om te reageren op het bericht van winst, zodat we afspraken kunnen maken over de levering van de prijs. Na deze termijn behoudt Studio Maria zich het recht toe om een nieuwe winnaar te kiezen. Studio Maria is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam en afbeelding naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie (op Facebook, Instagram, website,...).

5. Enkel de prijzen die worden beschreven in de winactie kunnen worden gewonnen. De winnaar zal door Studio Maria worden gekozen uit alle deelnemers met een onschuldige kinderhand. De trekking wordt gefilmd en dit filmpje kan, indien gewenst, opgevraagd worden. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvoudige deelname. De winnaars worden op de hoogte gebracht via e-mail en social media.

6. De looptijd van een actie op Studio Maria wordt bekend gemaakt via social media of op de website. Uitslagen van winacties worden bekend gemaakt via de social media van Studio Maria. De winnaar zal dan worden gecontacteerd door Studio Maria om eventuele ontbrekende gegevens te verkrijgen om de prijs te kunnen bezorgen. Studio Maria is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door post- of verzendingsbedrijven, ofwel voor het in ontvangst nemen van de prijs door een onbevoegd persoon.

7. Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. Prijzen zijn ook niet op naam overdraagbaar.

8. Speluitslagen van Studio Maria zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. Studio Maria behoudt zich het recht om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.

9. Studio Maria of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs.

10. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van Studio Maria. Daarbij verleen je bij deelname aan een dergelijke actie van Studio Maria toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. De gegevens die Studio Maria verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld

11. Studio Maria is niet verantwoordelijk voor het niet tijdig leveren van de goederen, daar zij afhankelijk zijn van de diensten van BPOST.